Over NPO
Argos (VPRO/HUMAN) | Nieuwe platformen

THERMO-STAAT

Onder de titel Thermo-staat werken Argos (VPRO/HUMAN) en Waag Society aan een onderzoek naar de opwarming van onze steden en het effect van 'hittestress'. Dat onderzoek zal zich voor een belangrijk deel baseren op 'citizen science', de actieve bijdrage van burgerwetenschappers die zelf metingen gaan doen in een samenwerking met wetenschappers en journalisten.
Ter voorbereiding wordt in een tweetal door NPO Innovatie ondersteunde validaties onderzocht hoe een dergelijke samenwerking het beste vorm kan krijgen in een community-platform dat online en offline samenbrengt. Welke requirements zijn nodig om wederkerigheid te borgen en tot een succesvolle samenwerking te komen, en welk open source platform beantwoordt daar aan? En hoe past het proces van metingen, feedback en valideren van een dataset daar in? Wat zijn de minimale vereisten om met metingen van burgers tot waardevolle data te komen? Met deze validaties bouwt Argos/Waag voort op de bevindingen uit de Hackathon Open Communities (VPRO/NPOi-september 2021)

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's