Over NPO
Omroep:
NTR
Thema:
Augmented Reality
Status:
Afgerond
NTR | Augmented Reality

Smart Glass (NTR)

NTR onderzoekt of een podwalk met een AR-bril toegankelijk(er) wordt voor doven en slechthorenden.

Je hebt ze misschien al gebruikt of gezien: de podwalk-apps van 'Het verhaal van Nederland' en 'Het water komt'. Apps met GPS-audio-tours door heel Nederland die beide als innovatieprojecten bij NPO Innovatie zijn begonnen. Met de apps volg je routes met je smartphone en luister je naar verhalen over de omgeving. Aan de app 'Het water komt' is bovendien augmented reality (AR) toegevoegd. Ook deze 'next step' leverde weer nieuwe inzichten op. En nieuwe ideeën voor volgende stappen. Hoe zou je een podwalk beleven met een smart glass? Is de ervaring immersiever? Beklijft informatie beter? Hoe worden visuele route-aanwijzingen en ondertiteling ervaren en is een podwalk met een smart glass toegankelijk(er) voor doven en slechthorenden? NTR heeft samen met studenten van Hogeschool Leiden een prototype voor smart glass - type Hololens 2 - ontwikkeld en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de wearable voor nu en later. Daaruit kwam naar voren dat de Hololens 2 en smart glasses in het algemeen weliswaar nog tekortschieten voor een volwaardige podwalk-ervaring (voor nu leent de wearable zich eerder voor projecten in kleinere, besloten ruimtes, als musea), maar ook dat de bril potentie heeft om kennis over te dragen op een jongere doelgroep en hun interesse te wekken, o.a. met mixed reality-objecten (MR), waarmee je kunt interacteren. Deze objecten, met elementen van gamification in zich, maakten de ervaring immersiever en kunnen - mist slim ingezet - ervoor zorgen dat informatie beter beklijft. De visuele route-aanwijzing werd door 78% positief beoordeeld en ook de ondertiteling scoorde hoog bij de doelgroep doven en slechthorenden - al kan het nog beter, luidde de feedback, met bijv. een gebarentolk in beeld! Meer over de inzichten en conclusies in het validatieverslag.

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's