Over NPO
Omroep:
KRO-NCRV
Thema:
Artificiële Intelligentie
Status:
Validatie
KRO-NCRV | Artificiële Intelligentie

Prebunken (KRO-NCRV)

Zijn jongeren die een prebunk video hebben gezien beter bestand tegen fake nieuws?
De factcheckmarathon focust zich op het checken van beweringen en stellingen die tijdens de verkiezingscampagne worden gedaan door politici, maar dit jaar willen we dit alles nóg een stap voor zijn door middel van prebunken. Dit is het proactief weerleggen of anticiperen op mogelijke misinformatie, beschuldigingen, of (tegen)argumenten van politici voordat deze daadwerkelijk worden geuit. Het doel van prebunken is om de controle te behouden over het publieke discours en eventuele schadelijke effecten van desinformatie, decontextualisering en fake news voor te zijn en te minimaliseren. In deze validatie onderzoeken we het effect van prebunken. Zijn jongeren die een prebunk video hebben gezien beter bestand tegen fake nieuws?

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's