Over NPO
Omroep:
HUMAN
Thema:
Jongeren
Status:
Verkenning
HUMAN | Jongeren

POV (HUMAN)

Inzicht in de belevingswereld van jongeren
Project POV is een verzameling

van point of views van jongeren op verschillende (maatschappelijke) thema's. Producties kunnen inspiratie halen uit de verzameling en jongeren een podium bieden binnen het medialandschap. Zo sluiten we beter aan op de belevingswereld van de nieuwe generaties. In deze verkenning wordt onderzocht in hoeverre jongeren openstaan voor het maken van eigen video's voor de Publieke Omroep die eventueel gebruikt kunnen worden voor producties. In deze video's nemen zij ons mee in hun wereld op verschillende (maatschappelijke) onderwerpen. Daarnaast worden de mogelijkheden van samenwerkingen met jongerennetwerken verkend en gaan we in gesprek met collega's van verschillende omroepen over hoe zij inzicht krijgen in de belevingswereld van jongeren.

Tijdens de verkenningsfase van Project POV heeft HUMAN verkend of jongeren in de leeftijdscategorie zestien tot en met 21 openstaan om hun Point Of View (POV) met mediamakers en/of Nederland te delen. Er is via verschillende manieren informatie opgehaald om de stand van zaken te verkennen. 161 jongeren vulden een vragenlijst in en verschillende mediamakers en jongerenexperts spraken mee over het onderwerp.  De belangrijkste uitkomst in deze verkenning is dat wanneer we jongeren een stem willen geven, we dichtbij de doelgroep moeten staan. Door contact te leggen en interactie op te zoeken. Een grote groep jongeren geeft aan hun POV niet te willen delen uit angst voor negatieve gevolgen. Toch staat er ook een flinke groep voor open om hun stem wel te laten horen. Voornamelijk om anderen te laten zien dat ze niet de enige zijn in een bepaalde situatie of om landelijke aandacht te vragen voor een bepaald thema dat hen bezighoudt.

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's