Over NPO
Omroep:
AVROTROS
Thema:
Artificiële Intelligentie
Status:
Afgerond
AVROTROS | Artificiële Intelligentie

Metadata

Hoe verkrijg je betere metadata voor Eenvandaag/Zappsport? En hoe trek je meer kijkers naar YouTube en NPO Start?

Dossiers/thema’s of uitsnedes op de plus-sites van AVROTROS worden samengesteld op basis van handmatig toegevoegde tags. Deze tags zijn vaak onvolledig, niet homogeen en foutgevoelig. Uit gesprekken met redacteuren van Radar en EenVandaag blijkt dat er een sterke behoefte is aan een optimalisatie van relevante metadatering. Het idee is om het proces door middel van een machine of algoritme te verbeteren met als resultaat:

  • Betere en vooral rijkere dossiers die uiteindelijk leiden tot verbeterd doorklikgedrag bij de gebruiker. Verbeterd klikgedrag wordt gemeten via bestaande metrics (ATinternet/Google Analytics)
  • Relevantere uitsnedes voor bezoekers van websites (Videocloud)
  • Minder fouten in samenstellen tags
  • Verminderde inzet van redacteuren voor metadatering

Door de inzet van automatische metadata extractie kan video-content worden voorzien van relevante metadata. Naast toepassingen voor webgebruik (zie boven) kun je deze techniek in een later stadium ook toepassen om het werk van (online) research redacteuren, die voor EenVandaag werken, te optimaliseren. Nu wordt er nog ‘handmatig’ gespot en worden tags/metadata handmatig aan content gekoppeld. Dit zou door dit proces nu door een machine kunnen worden gedaan.

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's