Over NPO
Omroep:
Omroep ZWART
Thema:
Artificiële Intelligentie
Status:
Verkenning
Omroep ZWART | Artificiële Intelligentie

Media mind (Omroep Zwart)

Omroep ZWART: AI als sleutel toe gewaardeerde content en verbeterd proces.
Omroep Zwart is op zoek naar een innovatieve manier om de ontwikkeling van audiovisuele content te verbeteren. Het gebruik van Artificial Intelligence (AI) binnen verschillende fases van de productieketen kan daarbij helpen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de wens van onze achterban en het huidige proces van format ontwikkeling, om vervolgens middels een technische verkenning te kijken hoe verschillende AI-toepassingen deze twee elementen kan verrijken en/of automatiseren. Het doel is om inzicht te krijgen of AI in staat is om de content behoefte van onze achterban in kaart te brengen en om dit vervolgens als input te gebruiken voor het genereren van formats waar onze content makers mee aan de slag kunnen.

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's