Over NPO
Omroep:
KRO-NCRV
Thema:
Artificiële Intelligentie
Status:
Verkenning
KRO-NCRV | Artificiële Intelligentie

Digitale persona

Verkenning naar de visuele verwezenlijking van een digitale persona voor intern gebruik.
Om een doelgroep levend te maken binnen een organisatie wordt vaak gebruik gemaakt van een persona. Met een persona geef je de doelgroep een gezicht, waardoor het makkelijker is om je in de doelgroep te verplaatsen.
 
In deze eerste verkenning willen wij ons richten op de visuele mogelijkheden en in hoeverre dit overeenkomt met de wensen van de gebruiker (realistisch). Hiermee kunnen we direct zien of de uitkomst ook interessant is voor andere toepassingen. Wanneer dit het geval is zouden we een inhoudelijke verkenning willen doen, waarbij we ook dieper in zullen gaan op de ethische afwegingen die gemaakt moeten worden bij dit vraagstuk.

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's