Over NPO
Omroep:
KRO-NCRV
Thema:
Artificiële Intelligentie
Status:
Verkenning
KRO-NCRV | Artificiële Intelligentie

AI text-based video editing

Het videomontageproces verbeteren met behulp van AI
Traditioneel wordt video gemonteerd op beeld. Nu er steeds meer AI-gedreven tools zijn die via audio-to-tekst geautomatiseerd spotten is de next step monteren via AI-transcriptie, in plaats van via beeld. Sinds kort is een aantal van deze video-editingtools ook in de Nederlandse taal beschikbaar. Wij zien hier een kans om het montageproces te versimpelen, te versnellen en efficienter te maken voor verspreiding over verschillende platformen.

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's