Over NPO
Omroep:
NOS
Thema:
Artificiële Intelligentie / Toegankelijkheid
Status:
Groeien
NOS | Artificiële Intelligentie / Toegankelijkheid

AI Platform Toegankelijkheid

"Hoe kan AI ons helpen waardoor dezelfde content voor een ander publiek aantrekkelijk wordt?" 

Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Dit varieert van niet of slecht kunnen zien of horen tot een motorische beperking. Voor deze doelgroep is maatwerk qua mediaconsumptie vereist. In dit traject gaat de NOS onderzoeken welke diensten de toegankelijkheid tot onze digitale platforms voor mensen met een beperking vergroten. Het uitgangspunt hierbij is tekst.
Dit traject omvat drie technische validaties met een experimenteer platform als basis:
  1. Moeilijke woorden.
  2. Oplezen: De doelgroep liet weten heel erg tevreden te zijn met de bestaande kanalen van de NOS. Toch zijn hier en daar verbeteringen mogelijk. De NOS heeft getest met een personaliseerbare opleesroutine, waarbij een synthetische stem op een vast moment de gekozen rubrieken opleest. Dit experiment wordt opgestart als nieuw experiment, zie: Nieuwsroutine
  3. Vertalen: In de validatiefase van het automatisch vertalen van nieuwsartikelen waren respondenten enthousiast over het vertaalde nieuws van de NOS. Gemiddeld gaven zij het experimentele vertaalplatform een 8,1/10. Momenteel zit dit experiment in de groeifase. In deze vervolgfase van het experiment probeert NOS meer bereik creëren voor de vertalingen en worden de mogelijkheden onderzocht voor het (automatisch) bewaken van de kwaliteit van de vertalingen en het laten oplezen van vertaald nieuws.

Projectoverzicht

Filter op:

Thema's