Over NPO
Overzicht

Een terugblik op 2020...

Op allerlei fronten een raar, onrustig en moeilijk jaar. Maar absoluut ook een interessant, leerzaam en innovatief jaar. Misschien zijn ontwikkelingen wel nog nooit zó snel gegaan als nu. Projecten die in de startblokken stonden zijn versneld gerealiseerd en er zijn dingen onstaan die anders niet eens bedacht waren. De laatste maand van dit jaar is natuurlijk een mooi moment om als team eens terug te kijken en trots te zijn op de behaalde resultaten, zelfs in dit jaar. Met speciale dank aan alle innovatiecollega's!

Tialda Siebinga

Er is dit jaar veel geïnnoveerd, geëxperimenteerd en gevalideerd. We mogen trots zijn op wat we doen en dat mag ook zichtbaar zijn, richting elkaar maar ook richting de ‘buitenwereld’. En dat is gebeurd: sinds begin dit jaar zijn alle innovatietrajecten terug te vinden op de innovatiewebsite(s). Naast de websites wordt er ook onderling kennis uitgewisseld, o.a. via de Innovatie Estafettes. Dit maandelijkse (digitale) eventje wordt door een steeds grotere groep bezocht. Twee mooie manieren van kennisdeling en zichtbaarheid waar we gezamenlijk (innovatiecommunity) invulling aan geven. Dat geeft mij in ieder geval veel energie. 


Simone Mutsaers 

2020 was voor veel Nederlanders een jaar wat ze snel willen vergeten. En ja door corona was er een hoop minder gezelligheid. Maar voor mij was het een van de meest interessante jaren. Niet eerder veranderde de behoefte van ons publiek zo snel en zo ingrijpend. Mijn hoogtepunt was dan ook de totstandkoming van de trendrapportage waarin we twaalf veranderende behoeften identificeerden als gevolg van het virus en de maatregelen. En veranderingen in behoeften roepen om innovatieve oplossingen. Het trendonderzoek heeft geleid tot een aantal projecten waarin we mensen samenbrengen rond ons media-aanbod. Maar hoe langer de maatregelen aanhouden en het virus ons in de greep houdt, hoe groter de veranderingen in ons gedrag en onze denkbeelden op termijn zullen zijn. Ik kijk dus ook heel erg uit naar komend jaar. Het jaar waarin nieuwe patronen en ritmes zijn ingesleten en we ook daar weer een antwoord op gaan zoeken. 

Egon Verharen 


2020 was met de Corona-crisis een raar jaar. Maar we hebben ons er kranig doorheen geslagen en zelfs gebruik gemaakt van de kansen die het ons bood. Zo was een hoogtepunt voor mij dat we de teleurstelling van het niet doorgaan van het Eurovisie Song Festival omgebogen tot de introductie van NPO Samen.

Hoewel het samen creëren beperkt werd doordat we niet bij elkaar mochten zijn hebben we dit jaar tot nu toe 34 media-aanbod innovatieprojecten en 26 onderzoeken en distributie-, en platform-innovatieprojecten gerealiseerd.

We hebben met onze onderzoeken en projecten de (internationale) pers gehaald, ons verhaal verteld in de mediawereld, we zijn samenwerkingen aangegaan met onderwijs en onderzoek en internationale partners, maar bovenal zorgen we er met elkaar voor dat de publieke omroep klaar is voor de nabije toekomst en steeds sneller kan inspelen op de veranderende omgeving en gebruikersbehoeften.

Ik hoop dat we dit het komend jaar kunnen voortzetten en kunnen uitbreiden, en dit op het te organiseren festival hopelijk met een glas in de hand samen te kunnen vieren.Sarah van der Land 

Afgelopen jaar was pittig. De persoonlijke highlights waar ik het meest trots op ben zijn allereerst de hackathon i.s.m.  VPRO, Beeld en Geluid en Media Perspectives. Ik kreeg veel energie van dit project, zo fijn dat we nu samen tot tastbare resultaten zijn gekomen dankzij de studenten data science! In 2021 gaan we samen knallen om 3 ideeën voor de pluriform recommendation engine van de toekomst te valideren! In oktober schoof ik aan bij de talkshow "AI fieldlabs for media" waar ik mocht vertellen over hoe we als NPO verantwoordelijk omgaan met AI en data. Een moment erg uit mijn comfortzone, maar daardoor juist op mijn lijstje van hoogtepunten. En als laatste heb ik veel zin om begin volgend jaar samen met Beeld en Geluid en het NPO Tech team te starten met het valideren van verschillende AI tools waarmee automatisch thumbnails voor NPO Start en het archief van Beeld en Geluid worden gegenereerd. Zo benieuwd naar de resultaten en lessen! Ik wens jullie allemaal een gelukkig en “fris” nieuw jaar, waarin we elkaar uitdagen om elke dag als een “frisse start” te zien! Dylan van Rijsbergen 

Als 2020 iets was, dan was het wel het jaar van Tiktok.

Toen ik het najaar 2019 voorzichtig had geopperd aan collega’s dat dit platform wellicht kansen zou bieden voor de publieke omroep, werd ik vaak wat meewarig aangekeken. Moeten we nu ook nog op dat infantiele platform, met die extreem korte lollige filmpjes en lipsync-dansjes? Já dacht ik! Want er groeit een doelgroep op die daar vele uren van de dag doorbrengt. En wellicht stimuleert dat rare Tiktok met al zijn beperkingen en zijn speciale effecten en duet-functie juist de creativiteit waarmee publieke makers zich kunnen uitdrukken.

Dus eind januari organiseerde ik een groot event in Beeld&Geluid, gepresenteerd door Cesar Majorana waarin alle facetten van het platform werden belicht en onze innovatie-onderzoeker Simone Mutsaers een indrukwekkend onderzoek naar de gebruikers van Tiktok kon presenteren. Ook deelden Jacco de Wit van het Klokhuis en de bekende Tiktokker Sara Dol hun tips en ervaringen met het maken van Tiktok-filmpjes. De zaal, waar pré-corona nog 150 mensen in konden, was tot de nok toe gevuld met omroepmakers. Er hing energie in de lucht: hier waren nieuwe mogelijkheden!

Dat hebben we geweten. Vanuit innovatie hebben we dit jaar een hele reeks experimenten kunnen begeleiden. Programma’s als NOS Stories, EO BEAM, AVROTROS’ Jill maar ook NPO-zenders Zapp, 3FM en FunX beproefden hun geluk op Tiktok, in de meeste gevallen met een onverwacht groot succes. Dat ons publiek hier zit was duidelijk en dat we het platform niet zomaar konden laten zitten ook. Dat werd nog eens duidelijker toen de corona-pandemie uitbrak en ook een iets ouder publiek, dat thuiszat en behoefte had aan wat lichtheid, zich op Tiktok begon te wagen.

Natuurlijk was er vanaf het begin ook discussie. Tiktok, een bedrijf dat onderdeel is van het Chinese Bytedance, was dat wel verantwoord om ons als Nederlandse publieke omroep op te wagen? Hoe zit het met de privacy-risico’s en met de geruchten van politieke censuur in de media? Wij hebben alle bezwaren meegenomen in ons onderzoek en er uiteindelijk een genuanceerd advies over gegeven. Of Tiktok structureel deel gaat uitmaken van onze portfolio (en zo ja, hoe?) blijft een hangend besluit van de Raad van Bestuur. Hopelijk lukt het om daar volgend jaar voldoende duidelijkheid over te krijgen. Ik heb dit jaar in ieder geval genoten van het hele proces, het onderzoek, het enthousiaste contact met creatieve makers en alle mooie content die gemaakt is.OP NAAR 2021!