Over NPO
Overzicht

Innovatieagenda 2019/2020

Elk jaar wordt, samen met de omroepen, de innovatieagenda voor het komende jaar samengesteld. Deze bestaat uit verschillende thema's waar we onze activiteiten het komende jaar op zullen focussen.
De volgende thema’s zijn in overleg met de innovatieleads van de publieke omroep besproken en vormen de eerste gezamenlijke innovatieagenda. De thema’s staan op volgorde van prioriteit.

White spots, platformen, AI

De drie belangrijkste onderwerpen zijn:

 • ‘white spots’
  Hiermee worden de doelgroepen bedoeld die de publieke omroep nu niet (meer) bereikt. Dat zijn verschillende groepen. Het is van belang om te ontdekken hoe we die in de toekomst (weer) wel bereiken;

 • Platformen
  In een tijd waarin mensen niet meer automatisch op je eigen kanalen afstemmen en ze het grootste deel van hun tijd op andere (social media) platformen doorbrengen is het cruciaal om te snappen welke en hoe we deze in de toekomst het beste kunnen inzetten;

 • AI
  Dit onderwerp wordt vooral gezien als belangrijk thema in het werkproces. Hoe kunnen journalisten dat bijvoorbeeld inzetten? Hoe kunnen we o.b.v. extra data nieuwe beslissingen nemen? Hoe kunnen we extra metadata genereren waarmee vindbaarheid en zichtbaarheid van onze programma’s en diensten vergroot kan worden?

Interactieve video, immersiviteit

 • We zien kansen in het betrekken van doelgroepen op andere manieren (immersieve verhalen). Dat kan met bijvoorbeeld interactieve video, VR, AR. Dit wordt als een belangrijke nieuwe contentvorm gezien.

Voice, nieuwe genres, ethisch design

Op de gedeelde derde positie staan ‘voice’, ‘nieuwe genres’ en ‘ethisch design’.

 • Voice is een brede stroming, ingegeven door voice interfaces op veel verschillende plekken. Vooral voor audio biedt dit vele kansen;

 • In combinatie met de ‘white spots’ qua doelgroepen kunnen (sub)genres ontstaan die nu nog niet geboden worden;

 • Technologie biedt oplossingen voor onderkende gebruikersproblemen en mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. Maar, technologie brengt zelf ook weer uitdagingen met zich mee: van obstakels bij gebruik en acceptatie tot milieuvervuiling en privacy-verlies. Het meenemen van de kleine en grote ethische vraagstukken rond technologie in onze innovatieprojecten krijgt meer prioriteit.